Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FRDe mens boven alles plaatsen is ook een verschillende manier om de openbare aangelegenheden te beheren. De gemeente blijft de eerste plaats waar democratie tot haar recht komt.

Buiten de wettelijke instrumenten die onze plaatselijke democratie organiseren heeft de LBR altijd voor een beslissingsmodel gekozen dat gericht is op het luisteren, de dialoog en een evaluatiecultuur. Wat betreft de organisatie van het plaatselijke leven is de LBR eveneens van mening dat de rol van de openbare collectiviteit nauwkeurig gedoseerd moet worden: ze moet de collectieve of individuele initiatieven respecteren, de voorkeur aan partnerschappen geven en het associatieve leven ondersteunen.

We zullen dit allemaal doen door in al onze gedragingen een open, constructieve en ethische houding aan te nemen. Want we willen van het vertrouwen ons cement maken, van eerlijkheid onze leiddraad en van het geluk van de Berchemnaren onze permanente doelstelling.

Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster