Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Er is plaats voor de jeugd … ook op de LBR lijst !

Aril 2012 - Politieke overweging van Berchem News n°106


Al jarenlang staan de jongeren centraal in het beleid van de LBR.
De partij hielp dan ook de verschillende Berchemse jeugdbewegingenwaar ze kon en tekende onder meer voor de bouw van een heusejongerensite aan de Groendreefstraat.
De LBR had eveneens oog voor de noden van de Berchemse jongerenbetreffende hoogwaardige buitenschoolse opvang en zette diversedoelgerichte campagnes op rond thema’s die jongeren na aan hethart liggen (ter illustratie: “Clefs pour la majorité” en “Safety holidays”,twee projecten die uit de startblokken kwamen dankzij de
Schepen voor Franstalige jeugd, Marc Vande Weyer).
Vanaf de volgende paasvakantie kunnen jongeren van 16 tot 21 jaaraan de slag binnen het kader van de “Printemps et Etésolidaires”projecten.
Daarbij steken jongeren de handen uit de mouwen in het kader vansociale projecten in samenwerking met het OCMW van de gemeente.
In het zog van dat gebeuren en in het licht van de openheid envernieuwing van de partij stelt de LBR haar lijsten open voor jongekandidaten tussen 18 en 25 jaar (je moet 18 zijn op 14.10.2012).

Deze uitnodiging richt zich tot jou:

◗Als je onze waarden qua humaniteit, rechtvaardigheid en solidariteit
deelt en mee wilt bouwen aan een duurzame toekomst,
◗Als je een persoonlijke touch wilt geven aan het beleid op gemeentelijk
niveau,
◗Als je in je entourage een jonge, gemotiveerde kandida(a)t(e) kent
die zich volop wil geven.

En ook als je geen kandidaat wilt zijn, maar wel je mening wilt uitenover de doelen die de LBR in haar programma 2012-2018 moetopnemen; laat het ons dan weten via Facebook of stuur een mailtjeaan mariekunsch@hotmail.com


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster