Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FRBeste Berchemnaren,

Al vele jaren luisteren wij naar wat de Berchemnaren bezig houdt, en dit op wijkvergaderingen, tijdens de zittingen van de Raad voor het Leefmilieu maar ook in persoonlijke gesprekken. Het is onze manier om u ten dienste te staan. Wij willen dan ook graag beroep op u doen om samen een beleidsplan uit te stippelen voor onze «leuke gemeente» voor de komende zes jaar.

Neem een kwartiertje de tijd om deze vragenlijst in te vullen en neem zo deel aan het bestuur van uw gemeente. Het zal uw programma zijn dat wij zullen verdedigen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober.

Indien u nog andere ideeën heeft, twijfel niet en neem contact op met één van de LBR-leden. Bij de LBR bent u zeker dat er een gevolg wordt aan gegeven.

Alvast bedankt !


Download vragenlijst in pdf document

EERST EN VOORAL…

1. U bent:

Vrouw
Man


2. Vous avez :
18 jaar
18-25 jaar
26-55 jaar
+55 jaar


3. Vous habitez :
Alleen met kinderen
Alleen zonder kinderen
In koppel met kinderen
In koppel zonder kinderen
Met uw ouders
Anders


4. Combien d’enfants avez-vous ?
0-3 jaar
4-6 jaar
6-12 jaar
12-18 jaar
+ de 18 jaar


5. Uw beroep :5. Uw straat :


7. Sinds welk jaar woont u in Sint-Agatha-Berchem ?


 

1 U en Sint-Agatha-Berchem

1. Is in het algemeen het bestuur van onze gemeente volgens u :

heel goed
goed
eerder voldoende
onvoldoende
geen mening

2. Om volgende redenen woon ik graag in Sint-Agatha-Berchem: (meerdere antwoorden zijn mogelijk)
levenskader
veiligheid
prijs van vastgoed/huur
een kindvriendelijke gemeente
rust
mobiliteit
andere :
ik ben helemaal niet tevreden

3. In welk domein moet de gemeente prioritair investeren ?
(meerdere antwoorden mogelijk nummer uw voorkeur van 1 tot …)
groene ruimte
veiligheid
kinderopvang
sport
cultuur
mobiliteit
huisvesting
scholen
heraanleg straten en voetpaden
toegankelijkheid voor personen met een handicap
hondentoiletten
energiebesparende technieken en materialen
andere :

2 U en uw (klein) kinderen
Indien niet van toepassing, ga naar vraag 3.

1. Inzake kinderopvang doet Sint-Agatha-Berchem :
veel inspanningen
voldoende inspanningen
onvoldoende inspanningen
geen mening

2. Hoe vindt u :
> Het gemeentelijk onderwijs
uitstekend
goed
gemiddeld
onvoldoende
niet van toepassing
> De opvang voor uw (klein)kinderen (kinderdagverblijven)
uitstekend
goed
gemiddeld
onvoldoende
niet van toepassing

3. Welke initiatieven die georganiseerd worden voor kinderen kent u ?
Carrefour des Générations
Chirojongens/chiromeisjes
VGC-speelpleinen
De Academie voor muziek en woord
Kinderafdeling Nederlandstalige bibliotheek
Jaarlijkse Funny Kids Day van LBR
kinderworkshops GC De Kroon
vakantiestages

3 U en uw huisvesting

1. Vous êtes :
eigenaar
huurder

2. Sint-Agatha-Berchem telt binnenkort 23.000 inwoners. Gaat u akkoord met volgende uitspraken ?
> We leven op elkaar gepakt, stop met bouwen.
akkoord
niet akkoord
geen mening
>Ieder heeft recht op een woning, er dienen er nog bijgebouwd te worden.
akkoord
niet akkoord
geen mening
>De gemeente moet huisvesting voor jonge gezinnen voorrang geven.
akkoord
niet akkoord
geen mening
>De gemeente moet ingaan tegen de opdeling van eengezinswoningen in appartementen.
akkoord
niet akkoord
geen mening

3. Welke diensten voor huisvesting kent u ?
Het Sociaal Verhuurkantoor Cité Moderne/Moderne Wijk
Gewestelijk verhuurkantoor SORELO
De gemeentelijke dienst Patrimonium
Het Huisvestingsfonds
andere :

4 U en uw verplaatsingen

1. U verplaatst zich hoofdzakelijk:
met de wagen
te voet
met de fiets
met het openbaar vervoer

2. Hoeveel wagens zijn er in uw gezin ?
0
1
2
3


3. Moet het initiatief van de «Autoloze Zondag» voortgezet worden ?
ja
neen
geen mening


4. Hebt u deelgenomen aan de vergaderingen omtrent het gemeentelijk mobiliteitsplan ?
ja
neen


5. Moet de gemeente meer initiatieven nemen
m.b.t. alternatief vervoer ?
Stations «Villo» (fietsverhuur voor korte duur)
Fietsrekken in de wijken
meer «Cambio» stations (autoverhuur voor korte duur)
autodelen
andere voorstellen :


5 U en de winkels

1. Sint-Agatha-Berchem telt talrijke winkels, het winkelgamma is :
gevarieerd
matig gevarieerd
niet gevarieerd

2. Gelieve aan te duiden welk type winkel(s) ontbreken :
1)

2)
3)

3. U gaat naar de vrijdagmarkt :
elke week
elke twee weken
één maal per maand
minder dan één maal per maand
nooit

4. Op de vrijdagmarkt zijn de handelaars :
heel gevarieerd
redelijk gevarieerd
te weinig gevarieerd

5. Op de vrijdagmarkt ontbreken volgende producten :
1)
2)
3)

6. Op de vrijdagmarkt hecht ik belang aan de aanwezigheid van «bio» producten :
geen belang
veel belang

6 U en uw vrije tijd

1. Sint-Agatha-Berchem is een culturele gemeente waar veel gebeurt. Welke evenementen kent u ?
Paaseierzoektocht
Visueel Festival visuel en junikermis
Carrefours des Générations
Jaarmarkt en septemberkermis
de rommelmarkten
de kerstmarkt
Feest van de Vlaamse Gemeenschap

2. Inzake activiteiten voor senioren -zijn er :
te weinig
genoeg
te veel

niet van toepassing


3. Bezoekt u regelmatig de culturele en sportieve infrastructuur van de gemeente ?
ja
neen
> Indien ja, vindt u deze infrastructuur :
voldoende
onvoldoende uitgebreid
> Indien ja, is de kwaliteit van deze infrastructuur :
uitstekend

goed

gemiddeld
te verbeteren op volgend vlak :

4. Welke sportdisciplines ontbreken nog in onze gemeente ?
1)
2)
3)


5. Welke culturele activiteiten ontbreken nog in onze gemeente ?
1)
2)
3)


7 U en de openbare ruimte

1. Inzake netheid, gaat u akkoord met volgende uitspraken ?
>De gemeentelijke diensten zijn efficiënt en zorgen voor propere straten
akkoord
niet akkoord
geen mening

> De gewestelijke diensten zijn efficiënt en zorgen voor propere straten (Gentsesteenweg, Keizer Karellaan, Josse Goffinlaan)
akkoord
niet akkoord
geen mening

> Men moet de mensen die de straten vervuilen beboeten
akkoord
niet akkoord
geen mening

> Er dienen in alle straten vuilbakken te komen
akkoord
niet akkoord
geen mening

> De inwoners moeten nog meer aangemoedigd worden om het afval te sorteren en te composteren
akkoord
niet akkoord
geen mening


2. Denkt u dat onderstaande initiatieven inzake
openbare netheid goed zijn ?

> Het trimestrieel plaatsen van grote containers op verschillende plaatsen
akkoord
niet akkoord
geen mening

> Het op afspraak (individueel) ophalen van groot afval door Net Brussel
akkoord
niet akkoord
geen mening

> De strijd tegen sluikstorten, …
akkoord
niet akkoord
geen mening

> Het ter beschikking stellen van «depodogs» en zakjes voor hondenpoep
akkoord
niet akkoord
geen mening

> het straatvegen van de openbare wek in het weekend
akkoord
niet akkoord
geen mening


8 U en tewerkstelling

1. Hebt u ooit beroep gedaan op de diensten van het PWA (Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap) ?
ja neen
als klant
als werknemer
> Indien ja, was u tevreden :
ja neen


1. Vous avez fait appel aux services l’Agence Titres-services SO-Net
ja neen
als klant
als werknemer
> Indien ja, was u tevreden :
ja neen


3. Indien u vindt dat onze gemeente meer moet doen rond tewerkstelling, denkt u dan dat ze :
een «werkbeurs» moet organiseren
meer ontmoetingen tussen Berchemse werkzoekenden en ondernemingen moet organiseren onder de vorm van «speed dating»
een loket «Werk / Ondernemingen» moet oprichten
het «Mentorschap» verder vorm moet geven
gronden ter beschikking stellen om KMO ’s op te richten
andere :


9 U en de gemeentelijke diensten

1.Voldoen de openingsuren van de gemeentediensten voor u ?
(maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 09u00 tot 14u00, donderdag van 9u00 tot 14u00 en van 16u00 tot 19u00 en vrijdag van 8u00 tot 13u00)
helemaal
redelijk goed
ik trek mijn plan
emaal niet

2. U zou graag toegang krijgen tot de loketten :
na de werkuren maar op een andere dag dan op donderdag
op afspraak
via digitale weg (documenten downloaden)

3. Is het gemeentepersoneel : (5 is de hoogste score)
> Hulpvaardig
0
1 2 3 4 5
> Snel
0
1 2 3 4 5
> Professioneel
0
1 2 3 4 5
> Efficiënt
0
1 2 3 4 5

4. Quels médias ci-dessous lisez-vous régulièrement et quel score reçoivent-ils ?
> Berchem News : /10

> Info werken : /10
> Brussel Deze Week : /10
> Le Vlan : /10
> Het krantje van de Fourquet : /10
> Het krantje van de Kroon «Skrab» : /10
> Huis-aan-huisberichten met gemeentelijke info : /10
> De gemeentelijke website www.berchem.net : /10

10 U en veiligheid

1. Ten opzichte van andere Brusselse gemeenten :
voelt u zich in Sint-Agatha-Berchem veiliger
is het dezelfde situatie
voelt u zich in Sint-Agatha-Berchem minder veilig


2. Welke van onderstaande diensten kent u ?
uw wijkagent
de gemeenschapswachters
de Preventiedienst


3. Welke zijn de domeinen waar de gemeente inzake preventie en veiligheid voorrang aan dient te geven ?
veiligheid op de weg
diefstal in woningen
diefstal in voertuigen

bestraffen van gebrek aan burgerzin
wild of storend parkeren
kleine straatcriminaliteit
andere :


11 U en …

1. Heeft u nog andere opmerkingen of concrete voorstellen die u met ons zou willen delen ?


Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster