Lijst van Burgemeester Riguelle                                                                                                                                                    Site FR
Onze ploeg heeft tijdens de voorbije legislatuur hard werk geleverd om uw welzijn te verbeteren en van Berchem een gemeente op mensenmaat te maken waar het aangenaam wonen is.

Onze werkploegen hebben zich voornamelijk bezig gehouden met veiligheid en preventie, metde ruimtelijke ordening en met de openbare werken. Ook netheid en natuurbeleid werden niet vergeten. Solidariteit met de armsten is ook een belangrijke doelstelling geweest gedurende die zes jaren. Het is met bijzondere fierheid dat we enkele van onze realisaties opsommen.


 

Veiligheid en preventie


Kinderopvang - jeugd


Stedenbouw


Openbare werken


OCMW

 

De volledige evaluatie van de legislatuur 2006-2012 is hier beschikbaar

 

Lijst van Burgemeester Riguelle | Contact webmaster